Skip to main content

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

 

   
Προϊσταμένη: Δρόσου Χαραλάμπω (ΤΕ01 Διοικητικός-Λογιστικός)
Τηλέφωνο: 2710 230815
   
 
Τηλέφωνο:  
   
e-mail: mail[at]dide.ark.sch.gr
Ταχ. Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη 22131
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 31/23-2-2018/Άρθρο 52 το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης, β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης, γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού, ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων, θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής, ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.