Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπεγράφη , με την οποία αποφασίστηκε η

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6474 τ. Β’) και 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 5939 τ. Β), σας διαβιβάζουμε το από

Περισσότερα

Τροποποίηση της με στοιχεία 128677 /Θ2 / 19- 10 -2022 (Β΄ 5464) Υπουργικής απόφασης: Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παράταση της Υποβολής αιτήσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00 ανακοίνωσε σήμερα το

Περισσότερα

Εισαγωγική Επιμόρφωση-Τροποποίηση της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022 Υπουργικής Απόφασης

Με την αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6474 τ. Β’), η οποία επισυνάπτεται, τροποποιήθηκε η αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 5939 τ.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο