Το ΕΠΑ.Λ Λεωνιδίου απέκτησε ένα υπερσύγχρονο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020, βάσει της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός».

Περισσότερα

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε. Κ. της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, από τη M. Δευτέρα 10/4/2023 και ώρα 08:00 έως και την

Περισσότερα

Πρόσκληση: Α. Για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023 και Β. Για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για  Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023

Περισσότερα

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. στις προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κολλέγιο Αθηνών έχει θεσπίσει Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών για μαθητές που συνδυάζουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις με οικονομική

Περισσότερα

Εισαγωγική Επιμόρφωση-Τροποποίηση της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022 Υπουργικής Απόφασης

Με την αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6474 τ. Β’), η οποία επισυνάπτεται, τροποποιήθηκε η αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 5939 τ.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο