ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι Σύμβουλοι, οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο