Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023_2024 – Ανακοινοποίηση

Ανακοινώνουμε σύμφωνα με την υπ’αριθμ 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο