ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας: Ιωάννης Αθ. Γαληνός
Τηλέφωνα: 2710 230800, 2710 230799

email: diefth@dide.ark.sch.gr

Τμήμα Α’ Διοικητικού: Άννα Κουβαρντά
Τηλέφωνο: 2710 230810

email: mail@dide.ark.sch.gr

Τμήμα Β’ Οικονομικού: Αικατερίνη Καραλή
Τηλέφωνο: 2710 230794

email: misthod@dide.ark.sch.gr

Τμήμα Γ’ Προσωπικού: Μαρία Καρέλα
Τηλέφωνο: 2710 230855

email: grpros@dide.ark.sch.gr

Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Βασίλειος Σκαλούμπακας
Τηλέφωνο: 2710 230854

email: plinet@dide.ark.sch.gr

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Τηλέφωνο: 2710 230801

email: prekp@dide.ark.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο