ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τμήμα Α’ Διοικητικού:    Κουβαρντά Άννα ,     Τηλέφωνο:   2710 230810
                                              Καλασούντα Χαρά ,  Τηλέφωνο:   2710 230 813
                                              email: mail@dide.ark.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο