ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Β’ Οικονομικού:   

Καραλή Κατερίνα,   Τηλέφωνο: 2710 230794 ,   email: misthod@dide.ark.sch.gr
Δρόσου Χαρά,   Τηλέφωνο: 2710 230 815 ,    email: misthanor@dide.ark.sch.gr

Καλδή Αγγελική , Τηλέφωνο: 2710 230790 ,   email: statistics@dide.ark.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο