ΤΜΗΜΑ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:   

Σκαλούμπακας Βασίλειος ,   Τηλέφωνο: 2710 230 854 ,    email: plinet@dide.ark.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο