Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Γαληνός Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας, Πρόεδρος.
  2. Κωστοπούλου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Τεγέας, Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
  3. Παπαγιάννη Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.09, Διευθύντρια του ΕΠΑ.Λ. Μεγαλόπολης, Τακτικό μέλος.
  4. Μαρκόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
  5. Γεωργαρά Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

Γραμματέας : Μητσοπούλου Ευσταθία – ΠΕ01

Αναπληρώτριά Γραμματέας : Κουβαρντά Άννα, κλάδου ΔΕ , Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας.

Τηλέφωνο: 2710 230 813

Μετάβαση στο περιεχόμενο