Πρόσκληση: Α. Για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023 και Β. Για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για  Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023

Περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ν. Αρκαδίας.

Αναρτούμε τους προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Δ/ντών και Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο