Πρόσκληση: Α. Για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023 και Β. Για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για  Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 19ης Μαρτίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο