ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κολλέγιο Αθηνών έχει θεσπίσει Πρόγραμμα Περιφερειακών Υποτροφιών για μαθητές που συνδυάζουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις με οικονομική ανάγκη της οικογένειας.

Ειδικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει θεσπισθεί υποτροφία, ώστε ένας μαθητής/μία μαθήτρια που κατάγεται από την περιοχή και διαμένει εκεί, μέσω της διαδικασίας των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου και σύμφωνα με τα κριτήρια των Περιφερειακών Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών, να μπορεί να φοιτήσει σε ένα από τα σχολεία του. Σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαμονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο ποσό έως και 500€ για έξοδα διαμονής, με διάρκεια δέκα (10) μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Το Κολλέγιο Αθηνών έχει ανακοινώσει το Πρόγραμμα των Περιφερειακών Υποτροφιών στην ιστοσελίδα του https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο