Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο